English version
Прозорість медіавласності

Інформація щодо подання даних про структуру власності

 
Інформація щодо подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги
інформації про структуру власності

 

Інформацію про структуру власності ліцензіати надають повному обсязі як у паперовому так і електронному вигляді у форматах PDF та ЕХСEL.

 

Кожен документ у паперовому вигляді підписується керівником або уповноваженою особою, яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності, проставляється печатка (за її наявності) та весь комплект документів у паперовому вигляді, тобто всі 6 форм та схематичне зображення структури власності прошиваються, пронумеровуються, скріплюються підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за її наявності).

 

У документах у форматі PDF у колонці «Адреса»:

 

1) не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

 

2) зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.

 

Документи в електронній формі подаються на флеш-накопичувачі (USB), CD-диску або надсилаються електронною поштою на адресу: prozorist@nrada.gov.ua

 

Інформуємо, що всі ліцензіати зобов’язані до 31 березня 2017 року надати інформацію про структуру власності за звітний період відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.

 

Враховуючи, що з 11 березня 2016 року, набув чинності Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, який було затверджено рішенням Національної ради від 21 січня 2016 року № 2 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 лютого 2016 року за № 251/28381, ліцензіати зобов’язані подавати інформацію про структуру власності відповідно до Порядку, незалежно від того, що інформація про структуру власності була подана до заяви про видачу (продовження) ліцензії.

 

Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру власності у поданих документах, які ґрунтуються на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у вихідних даних.

 

За додатковою інформацією можете звертатись за телефонами: 044-234-97-13, 044-278-74-33, 044-270-55-31, 044-234-97-00.  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.