English version
Ліцензування

Перелік документів для отримання ліцензії на мовлення із роз’ясненнями

 

 
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» заявник на видачу (продовження) ліцензії надає наступні документи:

 

 
1. Заява про видачу (продовження)  ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії.
2. Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності).
4. Орієнтовний штатний розклад ТРО.
5. Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 цього Закону.
6.Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги. 

 

- Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за  наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України  або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру;

 

- інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (ч. 3 ст. 24 ЗУ «Про ТБ і РМ»).

 

Також на підтвердження фінансово-економічних і професійно-технічних можливостей заявника, забезпечення виконання заявниками умов ліцензії та одночасно на виконання інших нормативних актів України і положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення», заявнику необхідно подавати додаткові документи:

 

 
1. Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію товарного знаку (логотипу, позивних, тощо) (ч. 2 ст. 24, ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про ТБ і РМ», ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

 

2. Копія угоди з оператором телекомунікацій або копія дозволу на експлуатацію РЕЗ завірені в установленому порядку (ч. 3 ст. 27  ЗУ «Про ТБ і РМ», ч. 7 ст.27, ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про телекомунікації», ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про радіочастотний ресурс»).

 

3. Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні (ч. 12 ст. 25, ч. 4 ст. 27  ЗУ «Про ТБ і РМ»).

 

4. Копія редакційного статуту ТРО, затверджена в установленому порядку, якщо ТРО нова (ст. 57 ЗУ «Про ТБ і РМ»).

 

Слід звернути увагу на те, що Національна рада також ініціює проведення конкурсів з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж, де  затверджуються конкурсні умови, відповідно до яких,  необхідно надавати й інші документи.

 

Додатково повідомляємо, що останні зміни в українському законодавстві, зокрема в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», призвели до правової колізії щодо Статуту, примірник якого не видається після державної реєстрації, а залишається у Реєстраційній службі, тоді як примірник Статуту є обов’язковим документом до подання для отримання ліцензії на мовлення. З метою врегулювання даного питання Національна рада звернулась за роз’ясненням до Міністерства юстиції України.  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.