English version
Національна рада

Про Національну раду

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Національна рада) є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень щодо аудіовізуальних ЗМІ.

 

Діяльність Національної ради регулюється Законами України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» і «Про телебачення і радіомовлення». 

 

До складу конституційного органу входять вісім осіб. Нині призначено шість членів Національної ради: Верховною Радою України – О.Герасим’юк, О.Ільяшенко, О.Черниш і Президентом України – Ю.Артеменко, С.Костинський, У.Фещук. 

 
Апарат Національної ради налічує 230 осіб. Структуру регуляторного органу складають 8 управлінь, 2 окремих відділи, 3 сектори. Загальне керівництво  структурними підрозділами здійснює керівник апарату. У кожному обласному центрі працюють представники Національної ради та їх секретаріати.

 

Діяльність регуляторного органу фінансується з Державного бюджету України.

 

Національна рада бере участь у розробці й реалізації державної політики у сфері телерадіомовлення, створює План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, освоює радіочастотний ресурс для потреб ЗМІ, проводить конкурси на мовлення, видає та переоформлює ліцензії телерадіоорганізаціям, проводить моніторинг телерадіоефіру, застосовує санкції щодо порушників, здійснює нагляд за дотриманням стандартів і норм технічної якості мовлення, веде Державний реєстр телерадіоорганізацій України тощо.

 

Станом на 1 січня 2015 року до Держреєстру внесено 1707 телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги, а саме: телекомпанії – 470, радіостанції – 522, провайдерів програмної послуги – 715.

 

Статус загальнонаціональних мають 27 телекомпаній, 13 радіокомпаній. Регіональне мовлення здійснюють 76 телекомпаній і 52 радіоорганізацій. На місцевому рівні працюють 366 телевізійних компаній і 452 радіомовників.

 

Деякі компанії мають по кілька ліцензій на мовлення. Із 1563 виданих ліцензій співвідношення за формою власності розподіляється таким чином: 36 – державних, 298 – комунальної власності, 1229 – інших форм власності. 

 

У 2015 році державні телерадіоорганізації реформуються у Національну Суспільну телерадіоорганізацію України. Планується, що НСТУ здійснюватиме мовлення не менш ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі: суспільно-політичному та культурно-освітньому, на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менш ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.

 

Зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, військову агресію на сході країни та відкриту інформаційну війну, що ведеться Російською Федерацією проти суверенної держави України, захист інформаційного простору та забезпечення безперебійного доступу громадян до телерадіоефіру став одним із головних пріоритетів діяльності конституційного органу.

 

Крім цього, головними завданнями на найближчий період визначено:

 

- сприяння ефективній та сталій конкуренції на ринку;
- поетапний перехід на цифрове мовлення;
- сприяння впровадженню суспільного мовлення;
- запобігання нераціональним обмеженням розвитку телерадіомовлення;
- сприяння розвитку національного телевізійного та радіовиробництва;
- сприяння ефективному використанню обмеженого державного ресурсу;
- створення ефективного та прозорого регулювання галузі.

 

При Національній раді діє консультативно-дорадчий орган Громадська рада, яка створена для реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами та консультацій з громадськістю. До її складу входять медіа-фахівці, відомі журналісти, представники громадських організацій сфери електронних медіа. Залучення громадськості до обговорення найбільш резонансних питань галузі та врахування думки незалежних експертів дозволили конституційному органу ухвалити низку важливих регуляторних актів, спрямованих на дерегуляцію галузі.

 

Національна рада входить до складу EPRA – Європейської платформи регуляторних органів у сфері телерадіомовлення. Ця незалежна міжнародна структура об’єднує аналогічні організації з 52 держав та спрямовує свої зусилля на дотримання ними демократичних стандартів.

 

Налагоджено постійну співпрацю з такими відомими організаціями, як Рада Європи, Місією Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Форумом регуляторних органів з питань телерадіомовлення країн Причорноморського регіону (BRAF) тощо.

 

Національна рада бере активну участь в обговоренні сучасного розвитку ЗМІ, впровадження новітніх технологій, регулювання діяльності сучасних медіа та захисту свободи слова на численних міжнародних форумах.

 

Український регуляторний орган у сфері телерадіомовлення не наділений повноваженнями законодавчої ініціативи, однак він активно надає пропозиції щодо удосконалення чинних законів та розробки нових, які сприятимуть наближенню вітчизняного законодавства до європейських правових норм.

 

Національна рада підзвітна Верховній Раді України і Президентові України. Щорічно Національна рада готує Звіт про свою діяльність і оприлюднює його до 1 лютого наступного за звітним року. Діяльність регуляторного органу висвітлюється на офіційному веб-сайті: www.nrada.gov.ua  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.