English version
Проекти для громадського обговорення

Проект Змін до форми ліцензії на мовлення

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 № 395

 

 

Проект Змін до форми ліцензії на мовлення

 

Внести до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 18 грудня 2013 року № 2433 (зі змінами), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, такі зміни:

 

додатки 1, 4 до форми ліцензії на мовлення викласти в новій редакції, що додається:

 

ДОДАТОК 1 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

 

Серія НР № ______

від “__” ________ _____ р.

 

Відомості про засновника (співзасновників),
власника (співвласників), кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб

 

Засновник (співзасновники) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Власник (співвласники) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) _____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Пов’язані особи ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


 

 

М. П.                                                                  Дата видачі додатка:

                                                                         

                                                                          Рішення № _____ від _______

 

 

Голова Національної ради                                             

 

Відповідальний секретар Національної ради                                                     


 

Начальник відділу нормативно-правового забезпечення                 /підпис/ І. Пархоменко

 

 

ДОДАТОК 4 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР № ___________

від “___” ___________ ________ р.


 

Програмна концепція мовлення

 

 

Загальний обсяг мовлення _____________________________________________

 

Частка програм (передач) власного виробництва ____________________________
                                                                  (мінімальна частка в годинах та хвилинах на добу, ______________________________________________________________________________________
                                               відсоток від загального обсягу мовлення)

 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва) _____________________________________________________________
      (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

 

 

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

 

 

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

 

 

 

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

 

 

 


 

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва ______________________________________________________________________________________
                   (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

 

Максимальні обсяги ретрансляції ______________________________________                     
                                             (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення
______________________________________________________________________________________
                                                   із зазначенням мовника)

Формат _____________________________________________________________________________
                        (за тематичним спрямуванням програм або/та за цільовою аудиторією)

 

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

 

з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту(год., хв./добу)*

Мінімальний обсяг національного продукту (год., хв./добу)**

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

 

 

 

2

Культурно-мистецькі передачі

 

 

 

3

Науково-просвітницькі передачі

 

 

 

4

Освітні передачі

 

 

 

5

Розважальні передачі

 

 

 

6

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію

(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

 

 

 

7

Підбірка музичних творів

 

 

 

8

Фільмопоказ

 

 

 

9

Передачі іншого тематичного спрямування ________________________

(вказати тематичне спрямування)

 

 

 

 

___________
*Заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного збору.

 

**Заповнюється в частині дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).


 

М. П.                                                                  Дата видачі додатка: 
                                                                         

                                                                         Рішення № ____ від ______

 

 

Голова Національної ради                                          

 

Відповідальний секретар Національної ради


 

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення         /підпис/ Р. Кіфлюк  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.